Belangrijkste punten eerste participatiebijeenkomst

25 april '18

Op 3 april jl. heeft de eerste participatiebijeenkomst voor het plan Polsvoort in Lochem plaatsgevonden. De opkomst was overweldigend. Er waren die avond zelfs meer mensen aanwezig dan zich vooraf hadden aangemeld. De avond heeft heel erg veel informatie opgeleverd. Teveel om allemaal te beschrijven in dit nieuwsitem. Wij geven je een overzicht van de belangrijkste punten.

Hoe komt het woningaanbod eruit te zien?

Tijdens de bijeenkomst zijn de toekomstige woningen veel onderwerp van gesprek geweest. Hoe deze eruit moeten komen te zien, waar behoefte aan is en waar niet. Groot of klein. Duur of goedkoop. Teveel om op te noemen. Begin juni organiseren wij opnieuw een participatieavond, specifiek gericht op de architectuur. Hiervoor ontvangen alle belangstellenden voor locatie Polsvoort te zijner tijd een uitnodiging. Voor het woonprogramma hebben wij tijdens de participatiebijeenkomst toegezegd een enquête uit te zetten om beter de behoefte te inventariseren. Hieronder vind je een link naar deze enquête. Wij stellen je deelname zeer op prijs. Deze informatie gebruiken wij dan weer voor de tweede bijeenkomst in juni.

Naar de woonwensen enquête

Thema's stedenbouwkundig ontwerp

Naast de opmerkingen gericht op de woningen, is ook het stedenbouwkundig ontwerp besproken. De avond begon met een korte presentatie van André Roosken, stedenbouwkundige van bureau mRO. Hierna zijn alle aanwezigen uiteen gegaan in zes groepen. Aan de individuele tafels zijn de volgende vijf thema’s besproken:

  • Stedenbouwkundige opzet
  • Stedenbouwkundige invulling
  • Landschappelijk casco
  • Openbare ruimte als binder
  • Energie en duurzaamheid

Participatiebijeenkomst Lochem

Zoals uit bovenstaande wel duidelijk wordt, hebben wij op 3 april heel erg veel input gekregen. Daar gaan wij nu mee aan de slag. Niet alle op- en aanmerkingen kunnen wij verwerken, maar wij verwachten wel een heel eind te kunnen komen. Uiteraard houden wij je op de hoogte van alle ontwikkelingen. Sta je nog niet ingeschreven als belangstellende, maar wil je wel graag op de hoogte blijven?

Meld je aan voor de nieuwsbrief
Heb je een vraag? Neem contact met ons op
Hoe komt locatie Polsvoort eruit te zien? Geef jouw woonwensen door