Details stedenbouwkundig- en bestemmingsplan

21 december '18

De afgelopen maanden hebben wij samen met de gemeente en onze stedenbouwkundige hard gewerkt aan de laatste details van het stedenbouwkundig plan. Maar ook aan het bestemmingsplan dat het uiteindelijk mogelijk moet maken dat er ook daadwerkelijk vergunningen voor het bouwen van de woningen afgegeven kunnen worden.

Bestemmingsplan

Vorige week heeft het College van de gemeente Lochem zich positief uitgesproken over het ontwerp bestemmingsplan. Van 20 december 2018 tot en met 30 januari 2019 ligt deze ter inzage bij de gemeente (op afspraak). Maar je kunt de plannen ook inzien via de website van de overheid. Klik op de afbeelding hiernaast om direct naar het online bestemmingsplan te gaan.

Beeldkwaliteitsplan

Naast het bestemmingsplan is ook het beeldkwaliteitsplan ter inzage gelegd. In het beeldkwaliteitsplan wordt geregeld aan welke kwaliteitseisen de woningen en de omgeving moeten voldoen. Zo ontstaat er een mooie homogene wijk die passend is bij de groene uitstraling van Lochem. Bij het opstellen van dit beeldkwaliteitsplan hebben wij getracht zoveel als mogelijk de input uit de participatieavond te verwerken. Dit was echter niet voor alle ingebrachte punten mogelijk, omdat sommige punten haaks op andere stonden. Ook waren enkele geuite wensen niet mogelijk op locatie Bosstaete. Desalniettemin denken wij de meeste ingebrachte punten verwerkt te hebben en zijn mede aan de hand van dit beeldkwaliteitsplan ook al gestart met het ontwerpen van de woningen. Hierover volgt na de kerstvakantie meer informatie.

Fijne feestdagen en een gelukkig 2019

Namens alle medewerkers van BPD Ontwikkeling fijne feestdagen en een gelukkig 2019 gewenst!

Heb je een vraag? Neem contact met ons op
Naar welk woningtype gaat jouw voorkeur uit? Bekijk ze allemaal