Terugkoppeling participatieavond

31 oktober '18

Op 18 juni jl. heeft er weer een zeer succesvolle participatiebijeenkomst plaatsgevonden. De avond werd afgetrapt met een korte terugkoppeling op de vorige bijeenkomst van 3 april, die in het teken stond van de stedenbouwkundige verkaveling. De aanwezigen waren positief over de doorgevoerde wijzigingen in het plan. Wij informeren je graag over de besproken onderwerpen tijdens deze bijeenkomst.

Wat is er gewijzigd?

Ten opzichte van de eerste verkaveling, zijn onder andere de volgende zaken gewijzigd. Voor de uitgebreide omschrijving van de wijzigingen, verwijzen wij je graag naar de presentatie van de bijeenkomst van 18 juni jl..

 • Een deel van de rijwoningen grenzend aan de Hammarskjöldweg zijn verplaatst.
 • De verschillende woningtypen zijn meer verspreid binnen het plangebied.
 • Parkeren meer verspreid over het plangebied.
 • De inrit en bijbehorende oversteek bij de Zutphenseweg is overzichtelijker gemaakt.
 • Speelvoorziening centraal in de wijk.
 • Geen bomenrij tussen de bestaande en de nieuwe woningen.
 • Water afvoeren naar de wadi’s.

Uitkomst workshop architectuur

Het tweede deel van de avond stond in het teken van de workshop architectuur. De verkaveling is een zeer belangrijk onderdeel van de vormgeving van de nieuwe wijk, maar de uitstraling van de woningen maakt het geheel af. Samen met de aanwezigen hebben wij een beeld verzameld van de wensen en eisen die aan de woningen worden gesteld. Maar ook wat absoluut niet wenselijk is.

Wenselijk

De onderdelen die zeker aan de ontwerpen van de woningen toegevoegd moet worden, zijn:

 • De woningen moeten een moderne jaren ‘30 uitstraling krijgen, waarbij de nadruk meer op het moderne mag liggen.
 • De woningen voorzien van dakoverstekken, dat weer verwijst naar de jaren ‘30 stijl.
 • Geen platte, maar schuine daken.
 • Toepassen van klassieke details, waarmee ook weer een landelijke uitstraling wordt bereikt.
 • Indien er voor variatie in stijlen gekozen wordt, dan zorgen voor eenheid door detaillering of materialisering.
 • Pas zoveel mogelijk natuurlijke materialen toe, al worden onderhoudsarme materialen ook zeer op prijs gesteld.
 • Zorg voor veel licht in de woning.
 • Zorg voor variatie in gevelbeelden bij de rijwoningen. Geen lange, eentonige blokken.
 • Vermijd grote sprongen in de gevels.
 • Niet te donkere kleuren gebruiken.

Nieuwbouw Bosstaete | Lochem wenselijk

Niet wenselijk

Zaken die zeker niet op prijs gesteld worden, zijn:

 • Een te stedelijke uitstraling.
 • Engelse architectuur of woningen met bijvoorbeeld vakwerkspanten in de gevel (zoals je vaak ziet in Duitse en Oostenrijkse dorpjes).
 • Rieten kappen.
 • Té bonte kleuren in het metselwerk en/of houtwerk.
 • Té hoekige architectuur, wat weer geassocieerd wordt met echte moderne architectuur.
 • Aparte vormen, bijvoorbeeld ronde daken.

Nieuwbouw Bosstaete | Lochem niet wenselijk

Een goed beeldregieplan

Bovenstaande is een korte samenvatting van alle meningen en wensen die wij tijdens de participatieavond hebben opgehaald. Het kan dus zijn dat er punten tussen staan, die jij juist wel of niet wilt. Wij doen ons best van alle genoemde punten een goed beeldregieplan te maken, op basis waarvan de architect zijn ontwerpen maakt. Maar zoals uit de benoemde punten wel kan worden opgemaakt, liggen de meningen en wensen wel enigszins uit elkaar. Het is dan ook moeilijk om aan alle wensen te voldoen.

Hoe nu verder?

Het verslag van de participatieavond heeft dan wel op zich laten wachten, gelukkig zijn de voorbereidende werkzaamheden wel gewoon doorgegaan. Alle onderzoeken zijn inmiddels afgerond en hier komen geen belemmerende factoren uit naar voren. Het concept bestemmingsplan is opgesteld en ligt momenteel ter beoordeling, samen met de onderzoeken, bij de gemeente. Zodra wij de reactie van de gemeente hebben ontvangen, ronden wij het bestemmingsplan af. Waar nodig laten wij de onderzoeken aanvullen. Na afronding van al die werkzaamheden, wordt het bestemmingsplan aan het college van de gemeente aangeboden. Na instemming van het college wordt het bestemmingsplan gepubliceerd en heb jij ook de mogelijkheid het bestemmingsplan in te zien. Dit bestemmingsplan ligt vervolgens 6 weken ter inzage. Gedurende deze periode heb je de mogelijkheid een zienswijze in te dienen. Afhankelijk van óf en hoeveel zienswijzen er worden ingediend, wordt het bestemmingsplan gewijzigd, aangevuld of ongewijzigd nogmaals bij de gemeente aangeboden. Via het college wordt deze dan aangeboden aan de gemeenteraad die vervolgens het bestemmingsplan formeel zal vaststellen. Na vaststelling door de gemeenteraad gaat het bestemmingsplan wederom 6 weken ter inzage, waarbij je de gelegenheid hebt om een beroep in te dienen. Maar zover is het nog niet. Eerst zal het aangeboden moeten worden aan het college voor de ter inzagelegging. Wij verwachten dat dit in november/december 2018 plaats gaat vinden. Zodra wij het plan hebben aangeboden, informeren wij jullie hier uiteraard over.

Heb je een vraag? Neem contact met ons op
Naar welk woningtype gaat jouw voorkeur uit? Bekijk ze allemaal