Voortgang planproces Polsvoort

3 september '16

In navolging van informatieavonden over de nieuwbouwlocatie Polsvoort in Lochem, informeren wij je hierbij over de voortgang van het planproces.

Afgelopen dinsdag heeft het college van B en W de gemeenteraad voorgesteld in te stemmen met het stedenbouwkundig plan van de locatie Polsvoort. Naar verwachting zal de gemeenteraad het collegevoorstel in oktober in behandeling nemen. Daarna zullen wij, bij instemming, starten met de uitwerking van het bestemmingsplan.

Meer informatie

Voor nadere informatie over de gemeentelijke procedure, kun je contact opnemen met de heer Jip ten Barge van de gemeente Lochem. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 0573 – 28 92 22. Voor overige vragen over Polsvoort kun je terecht bij Esther de Jong van BPD, 038 - 425 44 63.

Heb je een vraag? Neem contact met ons op
Wanneer volgt er meer? Bekijk de planning